WeedPLUS®


Waarom onkruid bestrijden met WeedPLUS®

WeedPLUS® werkt met puur zuiver (drink)water. Door middel van oververhitting van het onkruidplantje kan zonder gebruik van bestrijdingsmiddelen op een 100% milieuvriendelijke wijze onkruid worden bestreden. Het beste alternatief op onkruid bestrijdenmet WeedPLUS® is overal mogelijk. Met de broeskop en spuitbalk op wielen is het mogelijk om uiterst selectief te werken en is er geen nevenschade.

Omdat de werksnelheid tot 30% hoger ligt dan bij alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden en omdat er tot wel 60% minder behandelingen nodig zijn, is WeedPLUS® ook economisch gezien het beste alternatief.

Geen bestrijdingsmiddelen

Vanaf 1 Januari 2016 is het in de hele EU verboden om bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dit verbod geldt niet alleen voor gemeenten, provincialen diensten, Rijkswaterstaat, hoveniers, groen-aannemers, etc. Maar ook voor elk ander bedrijf zoals kantoor of supermarkt met een parkeerterrein.

Voordelen

• onkruid bestrijden zonder bestrijdingsmiddelen
• slechts 4 behandelingen per jaar nodig
• voldoet aan nieuwe onkruidbestrijding wetgeving.

WeedPLUS® het beste alternatief

Onkruid bestrijden met WeedPLUS® is overal mogelijk. Met de diverse sproeiers is het mogelijk om uiterst selectief te werken zonder nevenschade. Omdat de werksnelheid tot 25% hoger ligt dan bij andere alternatieve onkruidbestrijdingsmethoden en omdat tot 60% minder behandelingen nodig zijn (zie onderzoek universiteit van Kopenhagen) is WeedPLUS® ook economisch gezien het beste alternatief.


Mister Gevel